Objectiu general

 • Actualitzar els coneixements coneixement per a la prevenció, la detecció i l’atenció dels problemes de salut mental perinatal i addiccions en les xarxes de salut sexual i reproductiva i les de salut mental i addiccions.


Objectius d’aprenentatge


 • Identificar els recursos existents en cada territori per poder treballar amb continuïtat assistencial.
 • Actualitzar els coneixements de tractament farmacològic i psicològic de les diferents patologies que es poden presentar.
 • Conèixer i aprofundir en la situació epidemiològica de la salut mental perinatal i les addiccions, i quines actuacions poden millorar-la.


Destinataris


 • Obstetres i llevadors/ores dels serveis ASSIR.
 • Psiquiatres, infermers/eres i psicòlegs/òlogues, treballadors/ores socials, educadors/ores dels CSMA, CSMIJ i CAS.
 • Obstetres i llevadors/ores, psiquiatres, infermers/res i psicòlegs/òlogues i treballadors/ores socials de l’àmbit hospitalari.
 • Metges/esses de família, pediatres, infermers/eres i treballadors/ores socials d’Atenció Primària


Metodologia


 • Sessions presencials teòriques i treball basat en casos pràctics organitzats en dos mòduls.


Informació


 • Olga Pérez Sala. Coordinadora Territorial Terres de l'Ebre. Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) Terres de l'Ebre.
  Àrea de Gestió del Coneixement de la Gerència Territorial de les Terres de l'Ebre. Telèfon 977519251.


Lloc


 • URV Aula 109. Campus Terres de l'Ebre. Av Remolins s/n. Tortosa


Dates


 • 16, 18 i 24 d'abril de 2018


Durada del curs


 • 16 hores lectives


Places


 • 90